keskiviikko 12. syyskuuta 2012

Aloitustapaaminen 10.9.2012 Tampereella (ja verkossa)

Wikikirjatyöskentelyn aloitustapaaminen järjestettiin 10.9.2012 klo 9:30-14:00 Tampereella. Tapaamiseen oli mahdollista osallistua myös verkon kautta. Paikan päällä meitä oli koordinaattorin lisäksi neljä ryhmämme seitsemästä jäsenestä, kaksi osallistui verkon kautta.

Aluksi kaikki ryhmän jäsenet esittäytyivät toisilleen ja kertoivat samalla lyhyesti siitä, millä tavoin he ovat kiinnostuneet virtuaalimaailmoista ja lisätystä todellisuudesta ja minkälaisista niihin liittyvistä aihealueista he olisivat siten valmiita kirjoittamaan wikikirjaan. Vaikutti, että kiinnostusta löytyi sekä virtuaalimaailmoista että lisätystä todellisuudesta kirjoittamiseen, ja ryhmäläisillä oli myös monipuolisia käytännön kokemuksia aihealueelta. Lähes kaikki ryhmän jäsenet ovat oppilaitosmaailmasta tai työskentelevät nimenomaa oppimisen parissa jollakin tavalla, toivottavasti saamme vähintäänkin kiinnostavia case-kuvauksia myös oppilaitosmaailman ulkopuolelta oppaaseemme!

Seuraavaksi pohjustin koordinaattorin roolissa tulevaa työskentelyä kertomalla aikaisempien wikikirjojen tuotantoprosesseista saatuja kokemuksia. Sen jälkeen sovimme työskentelyn säännöistä ja käytännöistä ja päätimme ottaa työskentelymme tukivälineiksi tämän blogin ja Facebook-ryhmän. Blogi painottuu enemmänkin työskentelytapaamisten muistioiden ja alkuun muutaman viikon välein ilmestyvän koordinaattorin "viikkotiedotteen" julkaisemiseen, Facebook-ryhmän kautta taas voimme kommunikoida helpommin arkityön lomassa ja säilyttää läsnäolon tunteen - tämä on erityisen tärkeää, kun koko wikikirjan tuotantoprosessi tapahtuu aloitus- ja päätöstapaamista lukuunottamatta verkossa. Työskentelyn vastuuttamisetakin keskustelimme, ja ryhmässä kannatettiin sisältöalueittain jaettavia vastuita, vaikka niiden jakamisesta sovimmekin tarkemmin vasta sitten, kun wikikirjatyöskentely konkreettisesti etenee ja sisältöä aletaan tuottamaan. Koordinaattorin rooli nähtiin tärkeäksi työskentelyn ylläpitävämisen kannalta.

Lopuksi kävimme hahmottelemaan wikikirjan rakennetta. Vielä emme perustaneet pohjaa Wikikirjastoon, koska haluamme ensin hieman miettimisaikaa nimen osalta. Aluksi työnimenä ollut Viisutta kolmiulotteisiin ympäristöihin ei saanut kannatusta, koska nimitys ei ole millään tavalla yleisesti käytössä, ja tuleva kirjan lukija ei välttämättä osaa kirjan nimen perusteella arvioida mitä kirja käsittelee. Koska mitään muutakaan hyvää yhteis- ja yleisnimeä ei virtuaalimaailmoille ja lisätylle todellisuudelle löydetty, tuntui paremmalta ajatukselta valita nimi, joka sisältää selväkielisesti virutaalimaailmat ja lisätty todellisuus -sanat.

Keskusteltiin myös mahdollisista vaihtoehtoisista nimityksistä virtuaalimaailmoille ja lisätylle todellisuudelle:
 • Virtuaalimaailmoja voidaan kutsua laajemmin myös virtuaalitodellisuusyhteisöiksi (Virtual World Communities) - onkohan tämä kuitenkin liian pitkä, eikä niin tuttu nimitys?

 • Lisättyä todellisuutta voidaan kutsua myös augmentoiduksi todellisuudeksi, laajennetuksi todellisuudeksi, yhdistetyksi todellisuudeksi - näitä nimityksiä ainakin olen suomeksi kuullut käytettävän. Googlesta tehty haku eri termeillä kertoi, että lisätty todellisuus oli yleisin Suomessa käytetty nimitys, ja Suomessa alueella eräänlaisena pioneerina toimiva VTT käyttää nimitystä lisätty todellisuus, siksi ehdotettiinkin, että pitäydytään siinä. Ehdotus augmentoitu todellisuus -nimikkeen käytöstä oli kyllä siinä mielessä perusteltu, että nimitys tulee englanninkielisestä vakiintuneesta termistä Augmented Reality ja olisi siten "tunnistettavampi", mutta kuten sanottu, lisätty todellisuus näyttäisi olevan jo melko hyvin jo vakiintunut nimitys Suomessa. Lisäksi on hyvä huomioida, että sekoitettu todellisuus on ehkä paremminkin suomennos englanninkielisestä nimikkeestä mixed reality, mikä on taas laajasti käytetyn, Milgram et al. esittämän jatkumon (ks. lyhyesti Wikipediasta) mukaankin on eri asia kuin lisätty todellisuus. Wikikirjassamme on kuitenkin hyvä tuoda esiin tätä termistöasiaa!
Kirjan päälukujen rakenteen osalta päädyimme seuraavanlaiseen jaotteluun, jota myös hieman pureskelemme ennen kuin se lyödään lukkoon:

1. Johdanto
- Mistä materiaalissa on kyse
- Mitä virtuaalimaailmat ja lisätty todellisuus ovat - tiivistetysti

2. Virtuaalimaailmat
- Mitä ovat? Perustiedot virtuaalimaailmoista
- Eri maailmoja: Second Life, realXtend, OpenSim, InWorldz?, muut mitä mahd. käyttää Suomessa
- Mitä käyttö (sovelluksen toteuttajan ja käyttäjän näkökulmasta) vaatii laitteistopuolella? Eli laitteet joilla virtuaalimaailmoita voidaan käyttää (tietokone, tablet, älypuhelin...), käyttöjärjestelmät, verkkkoyhteydet...
- Mitä eri sovelluksia toteutettu virtuaalimaailmoilla (vai puhutaanko tässä eri virtuaalimaailmojen alla olevista "alamaailmoista"?) - huom. vrt. myös lukuun "Erilaiset käyttötavat" eli tähän enemmänkin yleisesittely?
- Maksullisuus / maksuttomuus
- Sisällön tuottaminen (miten tapahtuu)

3. Lisätty todellisuus
- Mitä ovat? Perustiedot lisätystä todellisuudesta
- AR-sovellusten esittelyä ja luokittelua (esim. mallintaminen, paikkatietosovellukset, työopastesovellukset tai tietokoneella web-kameran avulla käytettävät, mobiililaitteella käytettävät...)
- Mitä käyttö (sovelluksen toteuttajan ja käyttäjän näkökulmasta) vaatii laitteistopuolella? Eli laitteet joilla lisättyä todellisuutta voidaan käyttää (tietokone, tablet, älypuhelin...), käyttöjärjestelmät, verkkkoyhteydet...
- Mitä eri sovelluksia toteutettu lisätyn todellisuuden avulla - huom. vrt. myös lukuun "Erilaiset käyttötavat" eli tähän enemmänkin yleisesittely?
- Maksullisuus / maksuttomuus
- Sisällön tuottaminen (miten tapahtuu)

4. Virtuaalimaailmojen ja lisätyn todellisuuden erilaiset käyttötavat
- Mihin eri käyttötarkoituksiin voidaan käyttää (vrt. Viisautta wikin tekoon tai Viisautta blogin käyttöön -kirjan vastaava luku): opetuskäyttö (esim. oppimispelit), työnteon tukena (esim. verkkokokoukset), kansalaistoiminnasta löytyviä käyttötarkoituksia, vapaa-aika...
- Eri käyttötarkoituksiin liittyviä olemassaolevia sovelluksia, ratkaisuja voidaan esitellä caseina

5. Erilaiset kohderyhmät
- Ketkä voivat käyttää ja hyötyä? Eli kohderyhmiä esim. opettajat, kouluttajat pedagogit, yritysmaailma, järjestömaailma jne...

6. Käyttöä ohjaavat sopimukset ja säännöt
- Tekijänoikeudet
- Käyttöehdot
- Yksityisyys
- Avatar ja siihen liittyvät kysymykset

7. Virtuaalimaailmojen ja lisätyn todellisuuden sisältöjen laatu
- Huom. lisäsin tämän vasta aloitustapaamisen jälkeen!

8. Virtuaalimaailmojen ja lisätyn todellisuuden konvergoituminen
- Yhteenveto virtuaalimaailmojen ja lisätyn todellisuuden yhteiskäytöstä - mahdollisuudet yhdistää niitä, mm. olemassaolevia toteutuksia jne.
- Tämä voi olla pohdiskelevampikin luku

9. Sanasto
- Vrt. Viisautta blogin käyttöön -wikikirjan blogisanasto

10. Kirjallisuutta
- Huom. lähdeviitteet kirjataan erikseen sivukohtaisesti kunkin sivun alalaitaan, tähän liittyy automatiikkaa Wikikirjastossa

Keskustelua syntyi erityisesti kohdasta 6 eli virtuaalimaailmat ja lisätty todellisuus synnyttävät varmasti monenlaisia uusia kysymyksiä liittyen vaikkapa tekijänoikeuksiin.

Kommentit rakenteen osalta ovat tervetulleita!

Emme ehtineet nyt juurikaan keskustella wikikirjatyöskentelyn tarkemmasta aikataulusta, kun jouduimme päättämään tapaamisen hieman aikaisemmin osallistujien päällekkäisten menojen vuoksi, mutta ei hätää, voimme jutella näistä seuraavassa verkkotapaamisessa. Samoin Wikikirjaston muokkaamisesta lupasin kertoa hieman tarkemmin seuraavassa tapaamisessa, jolloin meillä pitäisi olla jo pohja kirjalle luotuna.

Jatkossa tapaamme siis kuukausittain verkon kautta parin tunnin ajan, lisäksi ydinryhmä tietenkin toteuttaa wikikirjaa konkreettisesti sen mukaan, kun kullakin on siihen aikaa panostaa. Seuraava tapaaminen sovitaan lokakuun puolivälin tienoolle, tästä tarkemmin Doodle-linkkiä tulossa.

Mikäli unohdin tästä jotain olennaista, toivottavasti aloitustapaamisessa paikalla olleet lisäilevät kommentteina :)

Niin, ja aloituspalaverin slidet löytyvät täältä!

4 kommenttia:

 1. Niin, ja unohdin mainita vielä siitä, että erittäin suositeltavaa on tuottaa materiaaliin myös muuta kuin tekstiaineistoa - valitettavasti Wikikirjasto ei anna mahdollisuuksia esim. videoiden lisäämiseen, mutta toki videoita voidaan tuottaa osaksi materiaalia ja linkittää wikikirjasta. Kuvia voi toki mieluusti käyttää enemmän kuin aikaisemmissa wikikirjoissa on käytetty!

  VastaaPoista
 2. En päässyt mukaan tapaamiseen poikani häiden vuoksi. Tämä yhteenveto selvensi hyvin missä mennään. Kiitos! Jatkossa innolla mukana. Nimimerkki Onnellinen Anoppi

  VastaaPoista
 3. Kiva jos pääsit tuon kautta kärrylle :) Ja onnittelut Onnelliselle Anopille!

  VastaaPoista
 4. Kaikki virtuaalielämässä olevat, teille yksi lause: hankkikaa elämä!

  VastaaPoista